Ultrastructure of mature spermatozoa of three Bucephalidae (Prosorhynchus longisaccatus, Rhipidocotyle khalili and Bucephalus margaritae) and phylogenetic implications

RMC Boeckeler logo

© Boeckeler Instruments, Inc.